Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Adgang til 60-70 arrangementer - masser af nyhedsbreve - adgang til hyggeligt samvær med slægtsforskere - mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer.

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

IMG 7516

Denne læsekreds mødes ikke - vi arbejder hver især hjemmefra. Klik her for at være med!

Danske Slægtsforskere Odense har en Gotisk læsekreds, som transskriberer tekster med gotisk håndskrift, f.eks. skifter, justitsprotokoller og breve. Det kræver lidt - eller en del - øvelse, og mange finder det vanskeligt.

Efter den gotiske skrift fik vi skråskrift, som blev brugt i Danmark fra 1875 og de næste 100 år, indtil vi i 1970-erne gik over til formskrift og skrivemaskine. Vi formoder, at rigtig mange af vores medlemmer kan læse skråskrift. Det vil vi gerne benytte os af, når vi nu søger deltagere til vores nye aktivitet: Skrå læsekreds.

Hvad går Skrå læsekreds ud på?
Vi starter med en samling håndskrevne sider: Theodor Aggeboes livserindringer. Historiens Hus i Odense, kommunens stadsarkiv, opbevarer Aggeboes erindringer. Aggeboe levede 1826-1910 og begyndte egentlig en militær løbebane og deltog i De slesvigske krige. Det fylder naturligvis en del i hans erindringer. Fra 1866-70 var han politibetjent i Odense, og næsten halvdelen af siderne handler om hans oplevelser som betjent i Odense.

Historiens Hus vil gerne have vores hjælp til at transskribere erindringerne, som er et vigtigt stykke Odense-historie, der har fortjent at blive gjort tilgængelig for alle på internet. De oversatte tekster vil blive foræret til Historiens Hus, når vi er færdige, og samtidig kommer hele historien ud på vores egen hjemmeside www.dsodense.dk

Hvordan?
Arbejdet foregår meget Covid-19-venligt, nemlig hjemme hos dig! Tanken er, at du påtager dig at transskribere 4-5 sider ad gangen. Når de er oversat, bytter du med en anden, og så læser man korrektur på hinandens bidrag.

Når du melder dig til, vil du modtage et link til de sider, du skal oversætte, samt et link til den side, hvor du skal skrive den oversatte tekst ind. Det er ret nemt. Hvis du gerne vil have billederne tilsendt pr. email, klarer vi også det.

Du modtager også et link til en oversigt, hvor du kan følge projektets fremdrift.

Her er en prøve på Aggeboes håndskrift:

aggeboe 02

Klaus Guldager fra foreningens bestyrelse står for fordeling af opgaverne, og du hører fra ham, når du har tilmeldt dig.

Tilmelding
Klik her for at være med!