Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til flere arrangementer hver uge - både fysisk og online. Vi udsender også en strøm af nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du har mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer. Foreningen lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

I kan godt begynde at glæde jer! 

Retsbetjenten v/Torben Albret Kristensen 28.09.2022 kl. 19-21

Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre v/Nina Javette Koefoed 12.10.2022 kl. 19-21

Portrætsøgning og datering af portrætter v/kulturhistoriker Tommy P. Christensen 23.11.2022 kl. 19-21

 

 

Retsbetjenten v/cand.mag. og professionel slægtsforsker Torben Albret Kristensen 
28.09.2022 kl. 19-21

Ligesom amtmanden havde retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogeden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I løbet af foredraget vil vi præsenteret for en bred vifte af de arkivalier, der er bevaret fra retsbetjentembederne, og hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.

 

Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre v/lektor Nina Javette Koefoed
12.10.2022 kl. 19-21

 

 

Foto: ECM-Media
Portrætsøgning og datering af portrætter v/kulturhistoriker Tommy P. Christensen
23.11.2022 kl. 19-21

Kulturhistoriker Tommy P. Christensen fortæller om tidsbestemmelse af portrætter, både fotografier og andre typer af billeder. Såvel malerier og danske portrætmalere, som fotografiets historie og dateringselementer vil blive behandlet, og der kommer en række gode råd om hjælpemidler og fremgangsmåde.