Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til en lang række arrangementer - fysisk/online. Nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du kan låne en scanner til billeder og negativer. Vi lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

 

12. september 2023 kl. 19-21
Foredrag:  Fynske fattiggårde v/stadsarkivar Johnny Wøllekær
johnny_woellekaer_b_250.jpgFoto: Niels Holmgård

24. oktober 2023 kl. 19-21
Foredrag: Oldemors klædeskab v/cand.phil. og udviklingskonsulent Lisa Elsbøll


lisa elsboell 2

9. november 2023 kl. 19-21
Foredrag: En skandale! Da tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter i 1756 fødte i dølgsmål v/historiker Ole Jeppesen
ole jeppesen 3
Foto: Jakob W. Kildehave

Vores foredrag er gratis for medlemmer, mens gæster betaler 50 kr. for at deltage. Alle foredrag foregår i vores lokale i Bolbro, læs mere i kalenderen eller i artiklen Her bor vi

12. september 2023 kl. 19: Foredrag om Fynske fattiggårde v/Johnny Wøllekær
”Du kan komme på fattiggården”. En trussel som ikke lød særlig behagelig eller tillokkende. Der har altid været mennesker, som ikke har været i stand til at skaffe sig selv helt grundlæggende ting som mad, tøj og bolig. De betegnes som fattige. Nogle er fattige i en periode, mens andre er det hele livet. Samfundets syn på og forsørgelse af de fattige har skiftet meget over tid. I 1800-tallet bredte fattiggården sig ud over hele landet. Det begyndte i byerne, men senere kom landsognene også med. Fattiggårde ændrede de fattiges levevilkår grundlæggende. Alle byens eller sognets fattige samlet i én bygning - under samme tag. De fattige mistede deres frihed og blev gjort til samfundets ”fanger”. Fattiggårdene handlede om rationel drift. De var indrettet som arbejdsanstalt med blandt andet spinde- og vævestuer samt kartefabrik. Stadsarkivar Johnny Wøllekær, der er stadsarkivar i Odense og ph.d., fortæller om fattigforsørgelsens udvikling og om de fynske fattiggårde.

24. oktober 2023 kl. 19: Foredraget Oldemors klædeskab v/Lisa Elsbøll
Et foredrag om hvad der kunne være i din oldemors klædeskab. Hvad var moden for 100 år siden - hvordan klædte kvinderne sig både i de bedre kredse og blandt arbejderkvinder, kvinderne i by og på land. Der var opbrud i kvindedragten - korsettet var under pres, og kjolesømmen på vej op over anklerne. Vi hører også om undertøjet - et meget praktisk stykke beklædning, det kan varme, det kan beskytte og forme. Det er privat - eller næsten. I dag kan man se og mærke al det dameundertøj, man har lyst til, i butikkerne, se det i ugebladene og i utallige film. Men det er først i moderne tid! Undertøjets historie er en pikant historie om uld og bomuld i konstant konkurrence med silke og blonder.

9. november 2023 kl. 19: Foredraget En skandale! Da tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter i 1756 fødte i dølgsmål v/historiker Ole Jeppesen
Foredraget handler om en retssag, der blev ført i 1756-57, fordi tjenestepigen ved Dalum Mølle, Anne Jensdatter, fødte i dølgsmål og skaffede sig af med barnet/fosteret. Hun nægtede at lade sig undersøge, og mølleren, som senere viste sig at være far til barnet, bortviste jordemoderen og de andre kvinder, der kom til for at undersøge sagen. Først efter nogle dage lykkedes det med magt at gennemføre en undersøgelse. Under de efterfølgende forhør indrømmede tjenestepigen, at hun havde født et dødfødt barn, at mølleren var far til barnet, og at hun havde kastet barnet i åen. I foredraget gennemgås detaljerne i sagen, rettens syn på sagen og konsekvenserne for de implicerede. Foredraget er blevet til i forbindelse med studiekredsarbejde i en studiekreds, som arbejder med lokalhistorie i Dalum.

---

Tidligere foredrag og udflugter i 2023

Tirsdag den 21. februar kl. 19-21
Foredrag Rasmus Dahlberg - Danske katastrofer
Det bliver ikke kedeligt! Rasmus Dahlberg er historiker og ph.D. i katastrofeforskning. I foredraget "Danske katastrofer" fortæller Rasmus Dahlberg om hvordan katastrofer som skibet Hans Hedtofts forlis, giftudslippet i Simmersted og branden på Hotel Hafnia var med til at føre Danmark ind i risikosamfundets tidsalder. Katastrofer er pr. definition menneskeskabte, og de fungerer som katalyserende begivenheder, som typisk producerer store mængder skriftlige kilder. Derved får vi adgang til ellers lukkede dele af samfundet gennem undersøgelsesrapporter, grundige avisreportager og gribende øjenvidneberetninger nedskrevet i breve, dagbøger m.v. Katastrofer er med andre ord sprækker i historien, hvorigennem lyset trænger ind. I foredraget vil Dahlberg have et sideblik til, hvordan de voldsomme begivenheder kan flettes ind som bidrag til vores slægtsforskning.

Torsdag den 2. marts kl. 19-21
Udflugt til Slægtshistorisk Center, Lahnsgade 58, 5000 Odense C
Her skal vi høre om Familysearch.org og se, hvad Slægtshistorisk Center kan hjælpe os med. Aftenen starter med en gennemgang af forskellige dele af Familysearch, og bagefter kigger vi lidt på de søgemuligheder, de har. Tag gerne et 'problem' med, som du gerne vil have hjælp til - det kan både handle om personer, du ikke kan finde eller måske noget om personer, der er udvandret. Der er et begrænset antal pladser, og alle pladser er optaget.

Onsdag den 15. marts kl. 19-21
Foredrag Henning Bender - Svensk indvandring til Danmark
Den første store indvandringsbølge til Danmark fandt sted i årene 1850-1920, hvor mere end 100.000 svenske landarbejdere og tjenestefolk kom til Danmark. Mange slog sig varigt ned i landet og erstattede de mange danske, der tog til Amerika. Men svenskerne "forsvandt" hurtigt - Jönsson blev til Jensen - og der er derfor mange, der ikke ved, at de har svenske forfædre. Henning Bender vil fortælle om, hvordan man genfinder sine svenske rødder i danske og svenske kilder. Bender var i 1974-2008 stadsarkivar i Aalborg og leder af Det Danske Udvandrerarkiv i perioden 1989-2008.