Danske Slægtsforskere Odense

- en aktiv forening for slægtsforskere

Hvad får du for 100 kr. om året?

Gratis adgang til flere arrangementer hver uge - både fysisk og online. Vi udsender også en strøm af nyhedsbreve med aktuelt stof for slægtsforskere. Du har mulighed for at låne en scanner til billeder og negativer. Foreningen lægger stor vægt på socialt samvær om vores gode hobby!

Bogen Gotisk

Køb bogen om gotisk håndskrift

bog forside

Overskud fra salget går 100% til Danske Slægtsforskere Odense

Denne del B, er en blandet landhandel af Georg Aggeboes betragninger om livet og samtiden. Vil du i stedet læse om hans erindringer som politibetjent i Odense mm., skal du læse første del:

Theodor Aggeboes erindringer, del A

side 74
Herefter vil jeg anføre lidt om Politik og begynde med

Finanslovnegtelsen

Man tænke sig en Forsamling paa 100 Mand, Folkets Ud-
valgte, Landets klogeste Mænd, "den høie Rigsdag", negte Ministerne

Læs mere …

Aggeboes historie er transskriberet af Danske Slægtsforskere Odenses 'skrå læsekreds' i efteråret 2020. Denne artikel indeholder side 1-74

Resten kan læses her: Theodor Aggeboes erindringer, del B

Livserindringer optegnet af Frederik Bielefeldt Theodor Aggeboe

Side, indhold                                                                                              
1-4, Indledning. Min Uddannelse og Tjeneste til 1848                                                        
5-26, Min Tjeneste til 1852 og Deltagels i 3 Aarskrigen.    

Læs mere …

Danske Slægtsforskere Odense har i efteråret 2020 taget initiativ til en ny aktivitet: Skrå læsekreds. Det går i al sin enkelthed ud på at transskribere nogle spændende tekster i skråskrift. På denne del af hjemmesiden vil vi i den kommende tid præsentere historierne for interesserede læsere.

God fornøjelse med læsningen!

Theodor Aggeboes erindringer - Frederik Bielefeldt Theodor Aggeboe levede 1826-1910 og begyndte egentlig en militær løbebane og deltog i De slesvigske krige. Det fylder naturligvis en del i hans erindringer. Fra 1866-70 var han politibetjent i Odense, og næsten halvdelen af siderne handler om hans oplevelser som betjent i Odense.

Læs mere om Skrå læsekreds her.

 

GF

På en solrig plet i Tusindårsskoven fik vi endelig afholdt årets generalforsamling den 1. juli. Helt forrygende var der mødt 27 medlemmer op og derudover havde 17 medlemmer afgivet fuldmagt. Alt forløb som vi havde håbet på, idet alle de i forvejen udsendte dokumenter blev godkendt, og vi fik valgt en ny bestyrelse.

Vi glæder os til at komme i gang med at planlægge et efterår med foredrag, slægtsroderi, gotisk læsekreds og måske noget 'fjernundervisning' for jer, der er ekstra bekymrede for Covid-19.

På gensyn i vores gode forening!

På bestyrelsens vegne
Mette Fløjborg
formand